Přátelé včelaři a příznivci včel a včelaření

 
vítejte
 
 

DOTACE 1.D - 2021

 

Přátelé včelaři,

Rok se s rokem sešel a máme tu opět čas dotací.

Jak to bude letos probíhat? Podobně jako loni, jen s pár novinkami. Ale pojďme si to společně projít.

 1. Všichni, kdo máte včely jste obdrželi přehled stavu včelstev odeslaný z ČMSCH. A to buď poštou nebo emailem. Je povinností každého včelaře nahlásit stav k 1.9.2021 zpět do ČMSCH. Buď poštou, naskenované mailem nebo přímo podáním na web rozhraní.        

Tento krok od letošnho roku provedete každý sám, nejdříve 1.9. a nejpozději 15.9..

 ZO již nebude posílat hromadně za všechny nebo většinu včelařů.

 1. Pokud budete chtít žádat o dotaci, je třeba vyplnit několik tiskopisů (všechny najdete buď ve Včelařství 8/21 nebo na stránkách www.vcelarstvi.cz v sekci Formuláře nebo na našich stánkách www.vcelaritrhovesviny.cz, sekce Některé tiskopisy):
  1. Požadavek na dotaci 1D, včetně Čestného prohlášení (dotace je opět 180,- na včelstvo) – jsou to 3 strany
  2. Podklady pro Statistický výkaz (fyzická osoba) – 1 strana
  3. A pokud máte včelstva u jiné ZO nebo nejste členem ČSV, pak i Potvrzení o umístění včelstev – 1 strana

Je třeba vyplnit v souladu s vaším hlášením stavu včelstev na ČMSCH, to znamená, že pokud žádáte dotaci na všechna vaše včelstva, musí být počet na každém stanovišti shodný s tím, co jste uvedli v hlášení do Hradišťka.

 1. Kdo jste členem ČSV, tak žádost odevzdáte nejpozději do 15.9.2021 buď osobně nebo prostřednictvím důvěrníka. Můžete kdykoli mezi 1.9. a 15.9., po domluvě komukoli s výboru ZO. Jinak bude svolána schůzka na 15.9. na SK Rejta, kde se budou formuláře vybírat.

 

        Kdo není člen ČSV a přesto o dotaci žádá, vyplněný formulář spolu s podklady odešle na adresu sekretatiátu:

        RV ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1.

         Nečlen musí poslat i potvrzení o umístění včelstev u příslušné organizace, tedy i té naší.

 1. Výplata dotací bude probíhat opět až po kontrole SZIFem, tedy v roce 2022. Aby to bylo jednodušší, od tohoto roku budou příspěvky a dotace rozděleny. To znamená, že během podzimu budou členové ČSV vyzváni, aby na účet ZO uhradili patřičný příspěvek (bližší info během září) a v roce 2022 budeme již vyplácet čistě přiznané dotace, bez toho, abychom z nich srážely příspěvky.

To nám také umožní posílat dotace přímo na účet - nezapomeňte specifikovat v žádosti.

Pokud vám něco není jasné, potřebujete se na něco zeptat, s něčím poradit, neváhejte se obrátit na svého důvěrníka nebo na kteréhokoli člena výboru.

 

Vše je také podrobně popsánu ve Včelařství 8/21.

 

Pro rekapitulaci jaké jsou následující kroky, které musíte učinit:

 1. Odeslat aktualizované hlášení do Hradišťka – poštou, elektronicky, na webu do 15.9.
 2. Vyplnit formulář Požadavek na dotaci 1D, Podklady pro statistiku a případně Potvrzení o umístění včelstev – počet včel musí být stejný nebo nižší než je uvedeno v bodě A)
 3. Pro ćleny ČSV - odevzdat řádně vyplněné a podepsané formuláře vaší ZO do 15.9. Pro nečleny ČSV – odeslat řádně vyplněné a podepsané formuláře na sekretiarát ČSV do 15.9.

 

 

Revoluce v léčbě varroázy

 
 

Geoportál ČSV je tu!

 
   
 
Byla spuštěna Elektronická evidence včelstev - Registrace ZDE

Po obdržení přihlašovacích údajů se přihlásíte na portálu - eAGRI

 

 

 
 
 
 

Jednoduchá informativní příručka především pro začínající včelaře, historie, stručně o veterinárních předpisech a léčivech, včelařské činnosti v jednotlivých měsících roku ZDE.

Zpracoval:  Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje

  

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Celkový počet hlasů: 1603

Zajímavé odkazy

24.03.2014 08:09
      
24.03.2014 07:48
                 
30.05.2014 13:53
Kontaktní telefonní čísla v případě úhynu včel (otrava, náhlý úhyn, požár, krádež...
16.03.2017 16:41

Kontakt

Včelaři Trhové Sviny zotrhovesviny@vcelarstvi.cz